บริการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์โดย บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ็กเพรส ประเทศไทย จำกัด การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ระยะเวลาการจัดส่ง และตรวจสอบสถานะของสินค้า

ระยะเวลาใน “การจัดส่ง” คือการประเมินเวลาในการจัดเตรียมสินค้า รวมถึงระยะเวลาการขนส่งสินค้ามาจากคลังสินค้าของเรา:

การจัดส่งภายในประเทศ

มีระยะเวลาประมาณ: 2-5 วัน

การจัดส่งต่างประเทศ

มีระยะเวลาประมาณ: 3-10 วัน

สำหรับพัสดุที่ไม่มีผู้รับจะถูกตีคืน และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี หากมีคำถามสำหรับการจัดส่งสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางอีเมล์ SUPPORT@MCSHOP.COM

ภาษีอาการ

สินค้าที่จัดส่งข้ามประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับแห่งการกำหนดภาษีอากรที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของประเทศปลายทาง ซึ่งผู้รับสินค้าปลายทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทั่วไปต้องจ่ายภาษีอากรก่อนส่งมอบสินค้า ค่าภาษีอากรในการจัดส่งสินค้าอาจขึ้นอยู่กับ: มูลค่าสินค้า, ข้อตกลงทางการค้า, ประเทศผู้ผลิต, ประโยชน์ของสินค้า, รหัสฮาร์โมไนซ์ (HS)ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดภาษีอากรโดยพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อัตราค่าส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม

การจัดส่งภายในประเทศ

ค่าจัดส่งฟรี หากมียอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ

สำหรับรายการสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

การจัดส่งต่างประเทศ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศ สามารถประเมิณค่าใช้จ่ายโดยคร่าวๆ จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

HTTP://WWW.THAILANDPOST.COM/INDEX.PHP?PAGE=RATE_RESULT&LANGUAGE=EN

MCSHOP.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ อัตราค่าจัดส่ง โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามการจัดส่ง

พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท ซีเจ โคเรีย เอ็กเพรส ประเทศไทย จำกัด โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ

HTTP://WWW.CJKOREAEXPRESS.COM/

พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ

HTTP://TRACK.THAILANDPOST.CO.TH/

สถานะของสินค้า

ข้อมูลการสั่งซื้อสามารถตรวจสอบได้จากสถานะ ที่แสดงอยู่ในบัญชีของคุณดังนี้:

PENDING – คำสั่งซื้ออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงิน หรือรอการยืนยันคำสั่งซื้อ กรณีชำระแบบเก็บเงินปลายทาง

PROCESSING – คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ สินค้าเตรียมจัดส่ง

COMPLETE – สินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมล์แจ้งเลขที่ติดตามสินค้า

CLOSED – รายการสั่งซื้อได้ทำการยกเลิก และคืนเงินแล้ว

CANCELLED – รายการสั่งซื้อได้ทำการยกเลิกแล้ว